"Enter"a basıp içeriğe geçin

İklim Krizi Müfredata Eklensin! #OkuldaİklimOgret

change.org üzerinden başlattığımız kampanyamız 30binin üzerinde imzacıya ulaştı. Paylaşın lütfen…
https://www.change.org/p/iklim-krizi-m%C3%BCfredata-eklensin-okuldaiklimogret-tcmeb

Ülkemizde mevcut eğitimimiz iklim değişikliği açısından yeterli değil. Öğrenciler, iklim değişikliğinin etkileriyle yüzleşmeye hazırlanmadığı, bu krizin çözümü için karbonsuz yaşamın önemi öğretilmediği gibi, doğayla bağ kurmalarını sağlayacak empati duyguları da bu sebeplerden dolayı gelişmiyor. 

Ama bunu değiştirebiliriz.

Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğinin müfredatta öğretilmesi, gelecek nesillerin karbonsuz yaşamı talep etmelerinin önemi, yaşam şartlarına uyum süreci ve geleceğin yeşil işleri için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması gerekiyor. Bu eğitim her gence daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir topluma katkıda bulunma yetisi verecektir.

2019 yılında Çocukların Çevre Hakları Girişimi ‘CERI’, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuk Fonu ‘UNICEF’ ve Genç İklim Hareketi ‘YOUNGO’ tarafından hazırlanan ve 12 ülke tarafından imzalanan “Çocuklar, Gençlik ve İklim Eylemi Bildirgesi”, iklim değişikliği ve çevre eğitimi çağrısının ve sağlıklı bir çevre hakkı da dahil olmak üzere çocuk haklarının altını çiziyor. 

Paris Anlaşması’nın 12. maddesi, tarafların iklim eğitimi, öğretimi, kamu bilincini, halkın katılımını ve iklim değişikliği hakkındaki bilgilere halkın erişimini artırmak ve güçlendirmek için işbirliği yapmalarını taahhüt ediyor. 

Tüm bu verilere uygun olarak taleplerimiz şöyle:

  • İklim değişikliği, karbonsuz yaşam için gerekenler, sürdürülebilirlik ve biyolojik çeşitlilik üzerine mevcut en iyi bilim ve verilere dayalı eğitim, yaygın olarak her sınıf düzeyinde sağlanmalıdır. Okul ve üniversite binaları ve kampüsleri, müfredat oluştururken sürdürülebilirlik konusunda örnek teşkil etmelidir.
  • Tüm okul çağındaki gençlere ve çocuklara nasıl okula gidildiğine bakılmaksızın iklim acil durumu ve ekolojik krizle ilgili kapsamlı ve güncel eğitim verilmesi sağlanmalıdır. Bu tür bir öğretim yaşanmakta olan kriz ve sonuçlarını hafifletmek, bunlara uyum sağlamak, tüm gençlere krizin kapsamını, doğasını ve yapısal nedenlerini anlamalarını sağlamak için ihtiyaç duydukları bilgileri verecek şekilde uyarlanmalıdır. 
  • Tarafsız iklim bilimi ve verilerine ücretsiz erişim sağlamak için ulusal yasalar uygulanmalı ve iklim acil durumu ve ekolojik krizle ilgili yanlış iddialarda bulunanlara karşı yasal tazminat uygulanmalıdır.
  • Gençlerin çözüm odaklı, eşitlikçi, yaratıcı yetileri göz önünde bulundurularak, eğitim müfredatı hazırlık ve karar alma sürecine dahil edilmeleri gereklidir.
  • Tüm okul çağındaki gençlere ve çocuklara yerli halkların bilgi ve uygulamalarını da içeren (ancak bunlarla sınırlı olmayan) doğa ile bağlarını öğrenme fırsatı sağlanmalıdır.

Sen de geleceğe hazırlanmak adına gençlerin eğitim hakkını savunuyor ve destek vermek istiyorsan, lütfen kampanyamızı imzala ve paylaş.

Sesimizi duyuralım!

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir